Theory U

Teori U är en process som öppnar upp tanke, känsla och vilja hos individ och organisation. Man börjar med att skapa förståelse och vidgad syn på det område man iakttar för att sedan fördjupa sin närvaro i nuet. I processen tar man sig vidare genom olika övningar för att komma i kontakt med det nya som vill växa fram. Från botten av U-et växer helt nya insikter och energi fram.

Vi har egentligen nära till nya idéer men är ofta begränsade av gamla tankemönster, föreställningar och strukturer. Teori U framhåller behovet att hålla forum av kreativa och öppna miljöer. Läs mer i denna korta artikel

 Kort historik

Teori U är framtagen på MIT – Massachusetts Institute of Technology – och används idag på alla kontinenter för samhälls-, organisations- och personlig utveckling. Arbetet har utvecklats av Otto Scharmer tillsammans med bl.a. Peter Senge som skrivit ”Den Femte Disciplinen”. Tillsammans skrev de boken ”Presencing” som ligger till grund för Theory U och arbetet leds idag från Institute of Presencing www.presencing.com