Sessioner

Från ego-system till hållbara system som omfamnar helheten  – Session 1 av 3

Vad gör regler och inrutade system med mig?

Sessionsledarna

Barbara Keller

Är legitimerad psykolog specialiserad inom organisationspsykologi i kombination med klinisk psykologi. Är en av initiativtagarna till introduktionen av Theory U i Sverige.
Läs mer: www.evisio.se

Barbro Curman

Är organisationskonsult, Leg. Psykolog, diplomerad gestaltterapeut, familjeterapeut och författare. Barbro har bl.a. skrivit Tillitens Makt.
Läs mer: www.sevencf.se

Marie Örnesved

Har en bakgrund som ledare inom industrin men har under de senaste fem åren arbetat med entreprenörsverksamhet samtidigt som jag fördjupat mig i hur medveten närvaro, tillit och intuition kan hjälpa till att stärka innovation och drivkraft hos människor och organisationer.
Läs mer på LinkedIn

Vad händer under denna session?

Vi utforskar under denna labsession vad regler och befintliga system gör med oss som individer. Hur påverkar ”systemen” mig? Vilka känslor kommer upp? Vilka är de ”system” som jag skulle vilja såg annorlunda ut? Vi sammanfattar vilka frågor som känns ”brännande” och nära vår egen, djupt inom oss förankrade intention. Dessa frågor tar vi sedan med oss in i kommande sessioner.

Bakgrund

Vi lever i ett samhälle som till stor del är styrt av det gamla paradigm som har sitt ursprung i olika regleringar (lagar och förordningar samt rådande praxis) för tex skola, rättsväsende, sjukvård, äldrevård, företagande mm. Systemen blir alltmer komplexa när vi inser att de inte fungerar och därför måste justeras. De olika delarna blir ibland autonoma och vi kan uppfatta dem som isolerade öar som inte hänger ihop med resten av samhällets utveckling. Ibland blir systemen så ihopkopplade att det blir svårt att skilja ut vem som egentligen bär ansvar för en viss fråga eller de bekämpar varandra för att de har tappat kontakt med helheten. I Södertälje, som är platsen för forumet, är detta speciellt märkbart, då platsen kännetecknas av hög invandring och konsekvenserna av detta i form av utmaningar att tex integrera olika folkslag, erbjuda arbete och en fungerande skola för att bara nämna några exempel. När systemet inte längre stödjer sig själva och helheten, kan vi bli frustrerade och vilja göra annorlunda. Kanske har vi drivkraften att utforska alternativ som stödjer helheten eller så kanske vi bara resignerar (som tyvärr är den huvudsakliga responsen till de överväldigande dysfunktionella systemen).