Sessioner

Medskapande principer – förutsättningar för att skapa nytt

Två sessioner

Fredag fm

Fredag em

Max 15 deltagare

Sessionsledare

Niklas Högberg

25 års erfarenheter av visions- och förändringsprocesser inom den ideella, privata och offentliga sektorn, med inspiration och verktyg från såväl modern pedagogisk forskning som ursprungskulturer. Han står för att medskapa en hållbar, rättvis, meningsfull värld och är aktiv i Omställning Sverige.

Läs mer: www.omställning.net

Vad händer under den här sessionen?

Att stödja medskapande förändringsprocesser handlar inte så mycket om att följa metoder och steg-för-steg-processer, som att förankra sig i vissa principer för medskapande och ”dansa” med världen utifrån dessa principer. Detta är ett förhållningssätt som bl a känns igen från ”Dynamic Facilitation.” Principerna har att göra med den kreativa ”inre” källa till visdom som i bl a U-teorin beskrivs som det moment i förändringsprocesser där man kliver över en tröskel till en starkare känsla av flöde och ”magi” där önskade förändringar börjar uppstå till synes spontant. Detta blir en upptäcktsfärd genom systemteori som levande energifält, till förfogande för våra kreativa intentioner.