Sessioner

Från ego-system till hållbara system som omfamnar helheten  – Session 2 av 3

Stå kvar i det som är obekvämt – det är din nyckel till förändring!

Tre sessioner. Välj 1,2 eller 3.

Torsdag em: Vad gör regler och inrutade system med mig?
Fredag fm: Stå kvar i det som är obekvämt – det är din nyckel till förändring!
Fredag em: Leva uppkopplad – från hjärtat i tillit och intuition

Sessionsledarna

Barbara Keller

Är legitimerad psykolog specialiserad inom organisationspsykologi i kombination med klinisk psykologi. Är en av initiativtagarna till introduktionen av Theory U i Sverige.
Läs mer: www.evisio.se

Barbro Curman

Är organisationskonsult, Leg. Psykolog, diplomerad gestaltterapeut, familjeterapeut och författare. Barbro har bl.a. skrivit Tillitens Makt.
Läs mer: www.sevencf.se

Marie Örnesved

Har en bakgrund som ledare inom industrin men har under de senaste fem åren arbetat med entreprenörsverksamhet samtidigt som jag fördjupat mig i hur medveten närvaro, tillit och intuition kan hjälpa till att stärka innovation och drivkraft hos människor och organisationer.
Läs mer på LinkedIn

Vad händer under denna session?

Vi gestaltar några exempel på strukturer och situationer som identifierats som viktiga utifrån sessionen ”Vad gör regler och inrutade system med mig?”. I gestaltningen går vi in i känslorna och energierna som uppstår i de olika situationerna samt hur de är kopplade till våra inre värderingar och vår djupaste intention. Att förstärka känslan och stanna kvar i den för att se vad som uppträder när vi vågar utmana det som tycks vara utanför vår komfortzon är ett starkt sätt att gå bortanför sina egna begränsningar och därigenom gå bortanför det vi upplever som begränsande i system. Vad händer med oss när vi vågar stå kvar i det som är obekvämt, ovan samt okänd? Hur ändrar sig känslorna? Vad händer med energin? I sammanfattningen diskuterar vi hur vi kan välja att se på våra erfarenheter och det som händer oss i livet.