Sessioner

Spiral Dynamics integral – Lär dig förstå tänkandets dynamik

Pass: Torsdag – EM (2 h)

Click here to add your own text

Sessionsledare

Mikael Nilsson

Arbetar med chef- och ledarutveckling och har sedan drygt tio års tid intresserat sig för vårt interna värderingssystem och kulturens påverkan på oss människor.

Vad händer under den här sessionen?

Människor tänker på olika sätt i frågor som rör värderingar. Men varför tänker vi som vi gör? Varför tänker vi olika? Hur tänker vi olika? Varför och hur förändras vårt sätt att tänka? Syster och bror, chef och anställd, man och hustru, grannar och vänner, lika men ändå olika.

Spiral Dynamics integral

Spiral Dynamics integral är ett sätt att förstå dessa olikheter i vår mänskliga natur. Den skapar ordning och förståelse beträffande olika världsuppfattningar. Den är ett instrument för analys och planering för nödvändiga beslut som ska tas. Kanske känsloliv och tankeliv i hög grad binds samman av vilka behov vi upplever eller upplevs ha? Vilka är de viktigaste behov som människor har? Hur utvecklas våra behov och vad är det som utvecklar våra behov? Utvecklar alla människor tankar om vad som är rätt och fel eller med andra ord moral? Varför har människor olika uppfattningar om rätt och fel? Varför beter sig människor ibland i strid med sin uppfattning om vad som är ”rätt”? Hur utvecklar människor sin förmåga att skilja på rätt och fel?

Spiral Dynamics integral presenterar ett ramverk för att förstå de dynamiska och stundtals komplexa krafter i vår mänskliga utveckling. Det är både en biologisk-psykologisk-social och andlig karta

Läs mer om Spiral Dynamics integral:

http://www.spiraldynamics.net/

https://www.flickr.com/photos/kentbye/3924043596/in/set-72157622255211051