Sessioner

Från ego-system till hållbara system som omfamnar helheten  – Session 3 av 3

Leva uppkopplad – från hjärtat i tillit och intuition

Sessionsledarna

Barbara Keller

Är legitimerad psykolog specialiserad inom organisationspsykologi i kombination med klinisk psykologi. Är en av initiativtagarna till introduktionen av Theory U i Sverige.
Läs mer: www.evisio.se

Barbro Curman

Är organisationskonsult, Leg. Psykolog, diplomerad gestaltterapeut, familjeterapeut och författare. Barbro har bl.a. skrivit Tillitens Makt.
Läs mer: www.sevencf.se

Marie Örnesved

Har en bakgrund som ledare inom industrin men har under de senaste fem åren arbetat med entreprenörsverksamhet samtidigt som jag fördjupat mig i hur medveten närvaro, tillit och intuition kan hjälpa till att stärka innovation och drivkraft hos människor och organisationer.
Läs mer på LinkedIn

När vi förstått att våra erfarenheter är vägvisare för att vi ska kunna växa som individer då har vi en bra grund för att kunna leva i tillit till livet och alla erfarenheter som livett vår väg. Vi har en god möjlighet att leva våra liv uppkopplade till en källa inom oss där vi har tillgång till våra unika individuella gåvor som stödjer vår djupaste intention. De erfarenheter vi gör på vägen vet vi är utvecklingssteg och förberedelser. Det skapande tillståndet vi befinner oss i är i hög grad inre frid, tillit och glädje.

Vad händer på denna session?

Vi prövar i denna labsession på hur det känns att vara kopplad till sina djupa inre värderingar och intention samt hur det är att skapa från denna plats. Att skapa utifrån sin djupa inre intention, från en plats av glädje, hur påverkar det resultatet? Hur påverkar det vårt välbefinnande? Hur skulle jag kunna leva mitt liv i högre grad från min djupa intention, en plats av inre frid och glädje? Förhoppningsviss kan vi få syn och känna på nya system som vill växa fram och som omfamnar helheten, när vi skapar från en annan plats inom oss själva. Kanske får vi till och med spaning på hur strukturer och samarbetssätt lägger sig till rätta på ett heltannat sätt när vi skapar från en annan plats inom oss själva.

Våra erfarenheter är vägvisare

När vi förstått att våra erfarenheter är vägvisare för att vi ska kunna växa som individer då har vi en bra grund för att kunna leva i tillit till livet och alla erfarenheter som livet fört vår väg. Vi har en god möjlighet att leva våra liv uppkopplade till en källa inom oss där vi har tillgång till våra unika individuella gåvor som stödjer vår djupaste intention. De erfarenheter vi gör på vägen vet vi är utvecklingssteg och förberedelser. Det skapande tillståndet vi befinner oss i är i hög grad inre frid, tillit och glädje.