Sessioner

Nytt samhällsfokus med ny ”BNP” som mäter lycka

Pass: Torsdag em

Sessionsledare

Peter Hageroth

Miljöjournalist, filmare och leg. Psykoterapeut samt boende i Ekoby

Anna Rosengren:

Föreläsare, författare, etikkonsult, teolog och meditationslärare

Vad händer under den här sessionen?

Under den här sessionen kommer du att få lära känna ett nytt sätt att mäta välstånd. Förhållningssättet, som har utvecklats i Bhutan och baseras på landets Buddhistiska bakgrund, innehär mätbara metoder för att stärka välstånd även i form av social delaktighet, hälsa, miljö, utbildning, sjukvård, själsligt välmående mm.
I vår workshop kommer vi att beskriva detta lite mer, men framför allt arbeta med gemensamma övningar, reflektion och stillhet/meditation.
Vi hjälps åt att ta oss in i den innersta kärnan för att tillsammans finna transformerande möjligheter för samhällsförändring i vår egen kontext.
Vi frågar oss:

  • Vad är egentligen välfärd?
  • Hur mäter vi välstånd med hänsyn till lycka?
  • Vad kan vi lära av Bhutan?

Det är valår i år – låt oss se till att Buddha vinner valet!

Vad är Gross National Happiness – GNH?

BNP måttet blev allmänt spritt efter kriget (Bretton Woods) i avsikt att få igång industri och produktion.  Som sådant är det ett effektivt mått även om det som Robert Kennedy framhöll i ett tal 1968, mäter ”allt utom det som gör livet värt att leva”. Vad händer med en värld där ett sådant mått är vår främst mätbarhet för utveckling ? Om detta förs det ett globalt samtal bl a i FN. Ett av dessa är begreppet GNH (Gross National Happiness) som har en historisk bakgrund i det lilla bergslandet Bhutan baserat på landets Budhistiska bakgrund.  Här har man infört mätbarhet kring social delaktighet, hälsa, miljö, utbildning, sjukvård såväl som själslikt välmående. I USA har flera regioner börjat använda GNH som mått på välfärd. Vi undrar nu: går det att anpassa måttet till vår kultur och kan man koppla GNH till  den snabba våg av ”re-localisation” i allt från stadsodling, till ekobyar, transition grupper och andra lokala grupper som nu börjar utvecklas ?

Läs mer om GNH och Bhutan på: www.grossnationalhappiness.com