Sessioner

Change lab – arbeta med komplexa utmaningar över tid.

Två sessioner i följd

De två sessionerna hänger ihop dvs man kan inte bara gå på den ena.

Fredag förmiddag: Dialogintervjuer

Fredag eftermiddag: ”Studio”

Sessionsledare

Anders Risling

Anders Rising fil dr och leg psykolog som arbetat i mer än 40år med förändring av komplexa system utifrån perspektivet involvering och realisering.

Läs mer: www.andersrisling.se

Vad kommer hända under dessa sessioner?

I dessa två sammanhängande sessioner får deltagare utifrån ett konkret case pröva på metodiken från Change lab, hur man mobiliserar, bygger upp och leder ett Change lab. Anders Risling kommer leda sessionerna utifrån Change lab metodik. Samtliga deltagare på sessionerna kommer testa några viktiga metoder inom ”Dialogintervju” och ”The Studio”.  Några andra metodinslag kommer att presenteras översiktligt samt design av ett Change lab upplägg. Ta ett metaperspektiv: Vad är det som händer i ett change lab? Vad åstadkommer man?

Change Lab – ett sätt att jobba med komplexa utmaningar

Hur arbeta med komplexa samhällsutmaningar? Orsak och verkan är ömsesidigt beroende och åtskilda i tid och rum. Involverade aktörer har skilda perspektiv och intressen. När framtiden är fundamentalt osäker och okänd. Då går det inte att centralt planera. Behöver en mängd aktörers medverkan. Inget som man kan förändra åt andra. Kräver en egen resa och omställning av egna fördomar. En stor dos självdistans men också en inre övertygelse för att uthålligt orka med. Utifrån den individuella övertygelsen, forma självorganiserande team som växer till en rörelse. Förena kärlek och makt. Kräver lokala initiativ och förändringen växer fram genom att pröva sig fram. I Change lab existerar en robust form och väl utprövad metodik för att arbeta med svåra samhällsutmaningar.

Caset: Universitetsutbildning för funktionsnedsatta

Anders Skogh på Unicum kommer att presentera en reell utmaning: Hur utveckla en universitetsutbildning för funktionsnedsatta? Under hösten 2014 initieras detta Change lab på högskolor och universitet inom konst, teater, bild, musik.