Sessioner

Mänskliga rum i Heggedal

Dialogformer och estetiska uttryckssätt för att skapa identitet och samhörighet i förändring

Tre sessioner i följd

De tre sessionerna hänger ihop dvs man kan inte bara gå enstaka sessioner

Torsdag em: Vi utforskar olika perspektiv.
Fredag fm: Vi synliggör komplexitet
Fredag em: Vi genererar prototyper

Sessionsledarna

Annika Göran Rodell 

Musiker och diplomerad Uttryckande konstterapeut. Annika arbetar som facilitator och utbildare inom både offentlig och privat sektor med estetiska läroprocesser. En av initiativtagarna till att föra teori U till Sverige och som nu vidareutbildar sig i Hållbart ledarskap – att leda med hjärtat samt Social Presencing Theater under ledning av Hållbart ledarskap och Presencing Institute.

Webbplats: www.uttrycksomarbete.se

Ingrid Lysell Smålänning

Arbetar som facilitator, utbildare och organisationskonsult. Hon har stor erfarenhet av samverkansarbete och processdesign med teori U som inspiration och med Design För Alla som utgångspunkt. Verksamhet bedrivs inom alla sektorer och Ingrid utbildar även sedan många år Iedare i involerande mötesmetodik. Ingrid ingår i den europeiska konsultgruppen Innotiimi-ICG.

Webbplatser: www.innotiimi-icg.com

Vad kommer hända under dessa sessioner?

Dialogformer och estetiska uttryckssätt för att skapa identitet och samhörighet i förändring I dessa tre sammanhängande sessioner får deltagare utifrån ett konkret case tillsammans genomföra en U-process genom att använda dialogformer och estiska uttryckssätt som öppnar för lyssnande, erbjuder reflektion, fokuserar och genererar nya insikter. Samtliga deltagare på sessionerna kommer att delta aktivt i metoderna. Vi kommer också erbjuda möjligheten att samtala om metoderna på en meta-nivå

Frågeställningar som caset berör

Hur kan man skapa bärkraftiga och hållande strukturer för ett litet samhälle som är inne i en stor förändringsprocess? Vilka mötesplatser behöver vi idag som tar tillvara en befolkning med stor mångfald? Det ideella föreningslivet minskar, intresset för kyrkan avtar, teknologin kräver mer och mer tid av oss– hur skapar vi mötesplatser som attraherar människor idag och på vilket sätt kan estetiska uttryckssätt, former, metoder och situationer vara med och skapa sådana situationer?

Caset

Per Sletaune som leder Heggedal Nærmiljøsentral och Mia Göran, musiker och konstnär kommer att ge oss en reell utmaning från grannlandet Norge: Oslo växer så det knakar. Den lilla bruksorten Heggedal, som ligger längst järnvägen, förvandlas plötsligt till en av Oslos pendlarförorter. Stora byggprojekt har startat som drastiskt kommer att förändra hela samhället. På sikt kommer man att se att en mindre stad kommer att växa fram här. Ambitionen är att skapa ett nätverk av mötesverksamhet som kan samla och ge samhället identitet och samhörighet.