Sessioner

U-konstellation – utforska dina möjligheter i det fysiska rummet. 

Två sessioner: Välj den ena eller båda

Torsdag em: Det som du har med dig och de system och sammanhang vi vet om.

Fredag fm: Efter processen och natten är det dags att på fredag förmiddag gå djupare och tillåta framtiden att framträda i större tydlighet.

Svante Björklund

Svante Björklund har 30 års industrierfarenhet med Internets framväxt, 30 år av djup mänsklig utveckling i många former, därav 10 år med integrativ psykologi och 8 år med systemiska konstellationer.

Webbplats: www.sevencf.se

Vad händer under den här sessionen?

Vi undersöker vad som finns närvarande i samverkan mellan gruppen och rummet och Teori U med hjälp av medveten närvaro i våra kroppar. Under varsam ledning så skapar vi rörelse i det som finns och ser vart det leder. Nya perspektiv öppnar sig och gamla idéer och förhållningssätt bekräftas eller förkastas. Vi väljer och känner på relevansen för det som är kvar. Gruppen är vår resurs för realistiska bedömningar mha positioner, riktningar och rörelser.
Metoden är beprövade konstellationstekniker under erfaren ledning.

Om konstellationer

Konstellationer kan vara strukturella eller fria och används både i organisations- och familjesammanhang. De ger möjligheter till ett intuitivt, konstruktivt och kreativt arbete som kan sammanfattas som en synliggörande upplevelse.