• Vi står inför stora utmaningar

 • Vi vill stärka förmågan att göra något åt dem.

 • Vill du vara med?

 • Välkommen!

Forumet vänder sig till alla som driver initiativ, som vill bli bättre på att bidra till lösningar på vår tids utmaningar, och alla som vill dela med sig av metoder och förhållningssätt.

Fokus ligger på att utveckla innovationsförmåga och handlingskraft genom att öppna upp, ompröva invanda mönster och stärka relationer för att få till transformativ förändring.

Laborativa sessioner

Prova på och lär tillsammans om metoder och förhållningssätt

Om konferensen

Våra gemensamma utmaningar

Hållbarhet handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Det finns mycket kunskap om tillståndet i världen både miljömässigt, ekonomiskt, tekniskt och socialt, men det är inte lika känt att det finns många goda exempel på förhållningssätt och metoder som kan bidra till att nödvändiga förändringar faktiskt sker.

Ulriksdalsinitiativets idé

Vår idé är att samla, synliggöra, utveckla och sprida förhållningssätt och metoder som kan bidra till en hållbar utveckling socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Kom med din utmaning eller metoder

Du som vill bli bättre på att hantera vår tids gemensamma utmaningar. Hitta lösningar på dina egna bidrag till hållbar utveckling. Genom att höra om andras erfarenheter, själv prova olika metoder kan du hitta nya lösningar i ditt eget arbete.

Experimentera med nya metoder

Prova olika metoder utifrån verkliga case.
Växla mellan storgrupp, lab i små grupper och individuell reflektion.

Laborativa arbetsformer

Trygga former där du kan utmana dig själv och andra. Lyssna på djupet och transformativt lärande. Med hela din person engageras i tanke, känsla och vilja.

Professionella kontakter

Fördjupa befintliga och skapa nya kontaktnät.
Stärka känslan av sammanhang och gemensam rörelse.

 • Programmet

  Vi kommer att växla mellan storgrupp, labborativa sessioner i små grupper och individuell reflektion. Läs mer längre ner på sidan.

 • Anmälan – vi tar inte emot fler anmälningar

  Anmälningstiden har gått ut. År du intresserad av framtida aktiviteter: info@ulriksdalsinitiativet.org!

 • Senaste nytt & håll kontakten

  Vi vill gärna hålla kontakten med dig för att uppdatera om konferensen och senaste nytt.

Vill du dela med dig av en metod genom att hålla i en session? Skicka ett mail!

Teori U

Vi som tog initiativet i  Ulriksdal kom från olika håll men såg att Teori U var en gemensam referenspunkt.  Den sätter fingret på vad som förenar oss. Arbetssättet under forumet och de metoder som presenteras verkar i samma anda.

Läs mer

Programmet