Vår historia

2012 var vi 7 svenskar av ca 300 deltagare som åkte till Berlin för ett World Forum arrangerat av Presencing Institute vid MIT, Boston.

På forumet presenterades exempel hur Teori U tillämpas för att möta utmaningar runtomkring i världen.

Det var inspirerande och väckte lust att ta tag i olika initiativ. Ett blev att vi svenskar skulle mötas för att se vad vi kan göra i Sverige.

Vi fick kontakt med de som följt forumet via nätet och så blev vi 12 som möttes i Sverige.

Vi beslöt att dra igång något i Sverige och arrangerade en konferens den 28 januari 2013 på temat hållbarhet, komplexa utmaningar och Teori U .

Konferensen hölls med Bosse Rappne som värd i Ulriksdals Slottsträdgård. 

Det passade att vårt initiativ fick vara i slottsträdgården där man under årtionden vårdat både växter och människor. Människor i kris har kommit hit, fått sätta händerna i jorden och återfått kraft och lust att ta tag i sina liv.

Vi har namngett denna rörelse Ulriksdalsinitiativet. Verksamheten är självorganiserande och det har varit ett flertal grupper som arbetat självständigt under året. 15-16 maj 2014 genomförde vi ett lab. Denna gång tar vi ett vidare grepp än Teori U. Temat är metoder för att adressera vår tids komplexa utmaningar.  Vi bjuder in personer och organisationer som arbetar med dessa frågor.