• Ulriksdal 2013

Om Ulriksdalsinitiativet

Vad vill vi?

Vi står inför stora utmaningar miljömässigt, politiskt, ekonomiskt och socialt. Vi måste kraftsamla för att åstadkomma nödvändiga förändringar. Ulriksdalsinitiativet vill bidra till förstärkning av förmågan och kapaciteten att ta sig an dessa komplexa utmaningar i Sverige.

Det finns mycket kunskap om tillståndet i världen både miljömässigt, ekonomiskt, tekniskt och socialt, men det är inte lika känt att det finns många goda exempel på förhållningssätt och metoder som kan bidra till att nödvändiga förändringar faktiskt sker. Detta vill vi göra något åt! Ulriksdalsinitiativets idé är att samla, synliggöra, utveckla och sprida förhållningssätt och metoder som kan bidra till en hållbar utveckling socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Det handlar om framtida generationers möjligheter att leva ett gott liv.

Vilka är vi?

Vi är förändringsledare, eldsjälar och social innovatörer som delar erfarenheter och fokuserar på samhällsutmaningar.

Läs mer om vår historia. En berättelse om hur människor från olika delar av samhället förenas i en gemensam intention. Läs mer.